Nyheder fra Jyderup

3 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Jyderup og omegn

Job tilbydes:
Pædagog - ergoterapeut - fysioterapeut til Aktivitetscenter Søbæk Have 32 timer
Aktivitetscentret Søbæk Have er et aktivitets- og samværstilbud, jf. Servicelovens §104 - tilbud for voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Søbæk Have ligger i det naturrige Jyderup og består udover aktivitetscenteret af moderne lejligheder for borgere med udviklingshæmning, der har et massivt til moderat behov for støtte.På Søbæk Have arbejder vi ud fra et gennemgående fokus på vores fælles kerneopgave livsmestring. Livsmestring betyder for os evnen til at mestre dele af sit eget liv, eller hele sit liv. Vi møder borgerne respektfuldt og yder støtte til størst mulig livsmestring, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. Mange af borgerne har en kommunikationsnedsættelse, hvilket kræver et højt fagligt niveau af medarbejderne i kommunikationen med borgerne.Vi arbejder ud fra værdierne åbenhed, ordentlighed og høj faglighed.Som organisation er vi ambitiøse og møder i det daglige hinanden med høje krav og forventninger. Vi fokuserer på arbejdet i arbejdstiden og er målrettede i vores anvendelse af ressourcer og kompetencer. Vi arbejder løbende med et fokus på relevante forbedringer til gavn for kerneopgaven.Søbæk Have arbejder ud fra den etiske profil, som understøtter en fælles etisk referenceramme og angiver etiske retningslinjer for det daglige arbejde. Fagligt arbejder vi med afsæt i den anerkendende og relations orienterende tilgang, og vi inddrager forskellige pædagogiske metoder tilpasset den enkelte borger.Søbæk Have har en kompetenceudviklingsstrategi med afsatte midler, så vi løbende kan dygtiggøre os ift. kerneopgaven. Vi har netop gennemført KRAP kursus og har opstartet forløb med KRAP supervision, for at understøtte implementering i praksis. Ny ansatte vil inden for det første år komme på KRAP kursus. Vi forventer, at du har følgende faglige og organisatoriske kompetencer/kvalifikationer:Har en faglig relevant uddannelse, f.eks. pædagog, ergoterapeut fysioterapeutEn professionel tilgang til arbejdet med fokus på kerneopgavenFormår at arbejde i fortsat foranderlighed og bidrage til, at forandringer kommer kerneopgaven til gavnHar overblik og trives med, at hverdagen byder på mange forskellige borgere og aktiviteterKan planlægge og igangsætte aktiviteter og arbejde motiverendeKan og vil arbejde med IT og elektronisk dokumentation, herunder indsatsplaner og måleredskaberKan og vil arbejde tværfagligt, både i aktivitetscenteret og mellem bo-enhederneKan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevnerKan indgå i omsorgs-/plejeopgaverVi forventer desuden, at du tilegner dig kompetencer til at arbejde:Ud fra Søbæk Haves værdigrundlag: Åbenhed, ordentlighed og høj faglighedEfter Søbæk Haves etiske profilI overensstemmelse med principperne for anerkendende følgeskab og organisatorisk medlemskabDu kan forvente:Et ambitiøst og fokuseret arbejdsfællesskabMålrettede samarbejdsrelationer med kolleger og ledelseEn spændende kompetenceudviklingsstrategiEn organisation i konstant udviklingFor yderligere information: læs mere på vores hjemme side https://holbaek.dk/borger/voksne-med-saerlige-behov/voksne-med-handicap/  herefter er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Anja Astrup 7236 4951 eller faglig koordinator Nanna Svendsen 7236 2553Løn og ansættelsesvilkår:Stillingen er på 32 timer, din arbejdstid vil være i tidsrummet fra kl. 08.00 til 16.00 Vi arbejder i 4 ugers rul, på en 16 ugers normperiode. Løn og ansættelse sker i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.For pædagogerne på Søbæk Have aktivitetscenter, er der indgået forhåndsaftale om tillæg til grundløn på 4 special institutionsløntrin.Elektronisk ansøgning via link, bilagt følgende, din ansøgning, uddannelses bevis, cv, samt dokumentation for tidligere ansættelser.Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.Ansættelse pr. 1. april 2022 eller efter aftale.Ansøgere, der indkaldes til ansættelsessamtale, gøres opmærksomme på, at eneventuel ansættelse er betinget af tilfredsstillende straffeattest. Forud for ansættelse indhenter vi to telefon referencer fra nuværende eller tidligere leder.Ansøgningsfrist: 20. februar 2022Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere. Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid. Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.
Holbæk Kommune
Indrykket 21. januar på JobNet
Job tilbydes:
Sælger - 8 timer
…”ikke bare et job på en tankstation” Vi kan tilbyde digEt ansvarsfuldt job hvor to dage sjældent er ens. Vi har ofte rigtig travlt og dit job indeholder mange- og varierende arbejdsopgaver, der spænder vidt, inden for følgende områder: Salg af• brændstof, bilvask• food og convenience Food og convenience er en væsentlig del af dine arbejdsopgaver (herunder fødevaresikkerhed)• Opbagning af brød og kager• smøre morgenbrød og sandwich• tilberedning af lune retter Salgsklar butik• trimning af butik og forplads• opfyldning af varer i butik og på forplads• vedligeholdelse af lager Rengøring af• food områderne• kaffe og te områderne• butik, lager, toiletter, kontor• udendørsarealer (forplads, vaskehal) Som sælger ved Circle K vægter vi din personlighed og engagement, og det er derfor ikke afgørende for os, om du har tidligere erfaring fra et lignende job inden for servicebranchen.  Derudover er det vigtigt, at du kan genkende, i dig• Du har lyst til at arbejde med salg og service, og bestræber dig på, at hver enkelt kunde oplever, rigtig god service.• Du er ansvarsbevidst, hjælpsom og fleksibel• Din adfærd er udadvendt, smilende, positiv• Du trives med, at have travlt og til tider mange bolde i luften.• Du forstår betydningen af, at arbejde i et team, hvor alle er afhængige af- og stoler på, at hver løfter sit – plus lidt ekstra.  Et job med attraktive fordele og personalegoderSom en del af Circle K familien vil du have mulighed for at få medarbejderrabat på blandt andet brændstof, på bilvask samt på mad og drikkevarer i vores butikker. Derudover tilbyder vi:• Attraktiv pensionsordning og forsikringsaftaler• Fordelagtige lønninger og tillæg• og ikke mindst Danmark bedste kollegaer!        Antal stillinger:1 Antal timer:Denne stilling er en timelønnet ansættelse på ca. 8 timer pr. uge. Vagtfordeling:Du vil indgå i en vagtplan med vagter fordelt ud over dagen, aftenen og i weekenderne. Ansøgningsfrist:Løbende Tiltrædelse:Hurtigst muligt Ønsker du yderligere information?Ønsker du yderligere information inden du søger stillingen, er du velkommen til at kontakte butikschef: Sara Schnack på telefonnummer: 59277774 Vil du være en del af Circle K familien? – så søg stillingen i dag!
CIRCLE K DANMARK A/S
Indrykket 21. januar på JobNet
Job tilbydes:
Socialtilsyn Øst søger to tilsynskonsulenter til plejefamilieområdet
Socialtilsyn Øst søger to tilsynskonsulenter, som skal føre tilsyn med plejefamilieområdet. Vi har hovedkontor i Jyderup (Holbæk Kommune) og en filial i Nykøbing Falster, i alt er vi 28 ansatte i Afdeling Plejefamilie. Begge tilsynskonsulenter søges til kontoret i Holbæk/Jyderup.              Vi godkender og fører driftsorienteret tilsyn med såvel private, som offentlige tilbud inden for det specialiserede socialområde – ca. 1100 plejefamilier og 400 sociale tilbud.  Grundlaget for socialtilsynets arbejde er Lov om socialtilsyn. Vi dækker det geografiske område Region Sjælland og Hjørring Kommune – i alt 17 kommuner og én region.Stillings- og kompetenceprofil Vi søger tilsynskonsulenter med socialfaglig baggrund/grunduddannelse og gerne med en relevant efteruddannelse. Myndighedserfaring, tilsynserfaring og høj faglighed inden for det specialiserede socialområde vil blive tillagt stor vægt. Som tilsynskonsulent skal du have viden og færdigheder, der gør dig i stand til at vurdere kvaliteten i plejefamilien – elementer i dette kan fx være:Viden om og gerne praksiserfaring med målgruppen plejefamilier.Viden om metoder og tilgange i socialt arbejde.Opmærksomhed og gerne viden om juridiske og økonomiske aspekter.Du skal kunne omsætte din tilsynsfaglige analyse i et klart og tydeligt skriftligt sprog. At trives med skriftlighed er en nødvendighed.Du skal have flair for IT og kunne arbejde i et større fagsystem.Som tilsynskonsulent vil du, i et tværprofessionelt samarbejde med dygtige kolleger, have fokus på at analysere, vurdere og beskrive den faglige kvalitet i plejefamilier. Du skal som myndighedsperson uproblematisk kunne agere i et arbejdsfelt, hvor dialog, kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling går hånd i hånd i vores myndighedsopgave.Personlige kompetencer Du skal have en anerkendende og nysgerrig tilgang til dine omgivelser, både internt i organisationen og i kontakten med socialtilsynets mange samarbejdspartnere. Du skal have lyst og evne til, at kunne manøvrere i et arbejdsfelt, som til tider er uforudsigeligt og travlt, hvor overblik og systematik er nødvendige kompetencer.Herudover vægtes det, at du:Er udadvendt, dialogorienteret, engageret og god til at skabe professionelle relationer.Er bevidst om egne styrker og svagheder.Er omstillingsparat og optaget af at sikre og højne kvaliteten for samfundets sårbare og udsatte mennesker.Kan arbejder selvstændigt og effektivt og er i stand til i vidt omfang at planlægge og tilrettelægge opgaverne selv.Har gode samarbejdsevner.Vi tilbyderEt super vigtigt arbejde og en motiverende kerneopgave: ”Socialtilsyn Øst skal bidrage til at sikre kvalitet og udvikling i sociale tilbud og plejefamilier, så børn, unge og voksne understøttes i at udnytte deres potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv”.At du bliver en del af en afdeling, hvor vi er dedikerede til at føre et fagligt kompetent, systematisk, ensartet og uvildigt tilsyn med plejefamiliernes generelle kvalitet og mestrer balancen mellem dialog og kontrol.Et stærkt tværprofessionelt samarbejde, hvor der er et solidt fagligt fællesskab om opgaveløsningen. Vi sikrer, at du ikke står alene, når det er svært.At du bliver en del af en organisation, hvor du - sammen med 70 andre dygtige kolleger - skal udvikle fagligheden samt præge og udvikle kulturen i vores organisation.En grundig introduktion til arbejdet og opgaven som tilsynskonsulent.En arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar.Fleksibel arbejdstid inden for enkle rammer, mulighed for hjemmearbejdsdage, frugtordning, gratis kaffe mv.Holbæk Kommunes personalepolitik, http://www.holbaek.dk/om-kommunen/job-i-kommunen/personalepolitik/Løn og ansættelsesforholdAnsættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Socialtilsyn Øst indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. Ansættelsesstedet er i Jyderup. Det forudsættes, at du har kørekort. Ansøgningsfrist d. 15. februar 2022. Kandidater til ansættelsessamtale udvælges d. 16. februar og orienteres derefter.Ansættelsessamtaler foregår fredag d. 18. februar. Hvis du er forhindret denne dag (uge 7) så lad det fremgå af din ansøgning – men søg gerne alligevel.  Forventet jobstart d. 1. april 2022.Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Tore Kargo på tlf. 7236 3032 for yderligere oplysninger.Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.socialtilsynost.dkAlle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 72.500 indbyggere og 4.500 medarbejdere. Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid. Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.
Holbæk Kommune
Indrykket 21. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk