Et ungdomsliv skal være trygt og sundt

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune er en af de 10 kommuner, der er udvalgt til at deltage i programmet "Fælles om ungelivet".

Programmet, der er støttet af Sundhedsstyrelsen og TrygFonden, har til formål at skabe sundere ungdomsfællesskaber uden alkohol og rusmidler. Dette er særligt relevant i Holbæk, hvor unges forbrug af alkohol og rusmidler ligger på niveau med resten af Danmark, hvilket er højt sammenlignet med andre europæiske lande.

Programmet vil løbe over fire år og vil involvere en tværgående arbejdsgruppe, der vil samarbejde med skoler, lokalområder, forældre og unge for at skabe trygge og relevante fællesskaber. Programmet trækker på erfaringer fra Island, hvor en lignende indsats har haft succes med at reducere unges forbrug af alkohol og rusmidler.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen ser programmet som en stærk anledning til samarbejde og ser frem til at dele erfaringer og viden med andre kommuner.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/frivillighed-og-faellesskab/et-ungdomsliv-skal-vaere-trygt-og-sundt/
Kilde: Holbæk Kommune