Ny asfalt på Holbækmotorvejen ved Holbæk

Trafikanterne kan se frem til en bedre køreoplevelse, når asfaltarbejdet er afsluttet. Foto: Vejdirektoratet
dato

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Holbækmotorvejen mellem frakørsel 18 Holbæk Ø og tilkørsel 19 Holbæk C i vestgående retning. Arbejdet bliver udført i weekenden samt på hverdage i aften- og nattetimerne, hvor det er til mindst gene for trafikanterne.

Fra lørdag morgen den 22. juni og frem til fredag morgen den 28. juni bliver der udført vejarbejde på en godt 3,5 kilometer lang strækning af Holbækmotorvejen (rute 21) i vestgående retning mellem frakørsel 18 Holbæk Ø og broen over Ringstedvej ved tilkørsel 19 fra Holbæk C.

Arbejdet er nødvendigt, fordi den nuværende asfalt på motorvejen og på frakørselsrampe 19 Holbæk C er nedslidt og trænger til at blive udskiftet.

Sådan foregår arbejdet
Første opgave går ud på at fjerne den gamle belægning, så der er plads til at foretage reparationer af den underliggende belægning.

Når det er gjort, skal der udlægges ny asfalt, og som afslutning skal kørebanen have nye vejstriber.

Information til trafikanterne
Arbejdet vil foregå som weekendarbejde fra lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 05.00. Derefter vil det blive udført som aften- og natarbejde mellem kl. 20.00 og 05.00. Lørdag d. 22. juni vil motorvejen være reduceret til ét spor mellem kl. 06.00 og 16.00. I øvrige tidsrum er motorvejen spærret i begge spor.

Vejarbejdet betyder, at den vestgående trafik mod Holbæk, Odsherred og Sj. Odde bliver ledt fra ved frakørselsrampe 18 Holbæk Ø. Der vil være skiltet med omkørsel ad Roskildevej, Omfartsvejen og Ringstedvej, hvorefter trafikanterne bliver ledt tilbage til motorvejen mod Odsherred og Sj. Odde. Frakørsel 19 Holbæk C vil samtidig være spærret, så bilister kan med fordel benytte frakørsel 18 Holbæk Ø i stedet.

Der må i forbindelse vejarbejdet forventes lidt længere rejsetid. Trafikken i østgående retning mod Roskilde vil ikke blive påvirket af asfaltarbejdet.

Mens der arbejdes ved rampetilslutningen ved Ringstedvej, skal cyklister og fodgængere være ekstra opmærksomme, da arbejderne udføres tæt på cykelsti og gangareal.

Fordi vejarbejde er vejrafhængigt, er der altid en risiko for, at det kan blive udskudt på grund af vejrforhold.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte påføre naboer og trafikanter.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.