"Sæt retning og skab kvalitet: Bliv afdelingsleder hos DMO Egeholm børn & familie"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger DIG, der kan og vil sætte retning ud fra organisationens værdier og sikre at vores unikke tilbud opretholder høj faglighed og kvalitet.

Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder for den rette, mulighed for at præge og sætte retning på vores afdeling DMO Egeholm børn & familie. 

I vores værdigrundlag er nøgleordene anerkendelse, nærvær, trivsel og udvikling ikke blot ord – de er kernen i vores DNA. Vi tror på, at det er det nære samarbejde, anerkendelsen af de individuelle bidrag, en trivselsfyldt atmosfære og konstant mod og fokus på udvikling, der skaber en bæredygtig arbejdsplads.

DMO Egeholm er placeret i Holmegaard og er lige nu under forvandling idet de fysiske rammer bliver renoveret, så de er klar til at modtage børn, unge og familier i dejlige lyse omgivelser. 

Målgruppe

På DMO Egeholm modtager vi både akutte og planlagte anbringelser. Vores tilbud henvender sig til familier og børn, der har været udsat for omsorgssvigt og kan være i mistrivsel og/eller krise. På familieafdelingen tilbyder vi familiebehandling for forældre, der har behov for at udvikle og skabe tilknytningen til deres barn, samt tilegne sig indsigt i og forståelse for barnets følelsesmæssige og fysiske behov. Forældrene vil kunne tilegne sig færdigheder i at kunne strukturere og tage ansvaret for deres barns trivsel og udvikling – herunder varetagelse af de praktiske daglige gøremål, som er en forudsætning for at kunne tage ansvaret for barnets basale behov og trivsel. 

Afdelingen for småbørn modtager børn, der har brug for en anbringelse i op til 3 måneder med henblik på at afklare formålet og indholdet af det videre behandlingsforløb. Desuden er afdelingen for børn, der har behov for et midlertidigt ophold i op til 1 år, mens der træffes beslutning om videre foranstaltninger, socialpædagogisk og/eller psykologisk udredning eller undersøgelse.

Læs mere om Den Miljøterapeutiske Organisation her:  https://dmo.dk/ 

Ansvar og opgaver

Du er ansvarlig for kontinuiteten i familiesamarbejdet og i samarbejdet med forvaltningerne. Herunder udarbejdelse af og opfølgning på barnets-/ den unges plan samt afholdelse af statusmø-der, samarbejdsmøder, teammøder og medarbejdersamtaler.  

Du får stor indflydelse på planlægning af egne arbejdsopgaver og ansvar for overholdelse af dead-lines. Hertil ansvar for koordinering, vagtplanlægning, digital journalisering og indberetninger.

Du får ansvar for afdelingens drift samt personaleledelse af ca. 15 faste medarbejdere plus vika-rer. Hertil skal du bidrage til et positivt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du fokuserer på den enkelte medarbejders kompetencer, faglighed og trivsel samtidig med, at du har øje for fælles-skabets styrker og udfordringer. Nærledelse er essentielt for dig og du forstår at prioritere opga-ver og tid samtidig med at du har mange bolde i luften. Vi har teammøder hver 14. dag med su-pervision hver 5. uge, du er mødeleder af møderne og deltagende på fællessupervisionerne. 

Ledelsessamarbejde

Du indgår i et konstruktivt samarbejde med de øvrige afdelingsledere for at sikre en optimal drift af hele organisationen. Vi har et miljø, der vægter vidensdeling med udgangspunkt i anerkendelse af hinandens faglige kompetencer – i teamet og på tværs af organisationen. Ledelsesgruppen mø-des flere gange månedligt.

Vi afholder to årlige interne lederseminarer, der fokuserer på at styrke vores interne ledelses-samarbejde og forbedre vores organisation. Disse seminarer giver vores ledelsesteam mulighed for at dykke ned i specifikke emner for vores kontekst, udveksle erfaringer og udvikle strategier for at sikre et højt fagligt niveau og udvikling for hele organisationen. 

Din nærmeste leder er vores chef for døgntilbud og du har øje for at bruge din leder til sparring og udviklende samtaler om behandlingsarbejdet, forældresamarbejde og andre opgaver, hvor det tætte samarbejde mellem jer er naturligt, at du orienterer dig og tager kontakt. 

Uddannelse og supervision

Vi tilbyder et internt uddannelsesforløb for alle nye medarbejdere og en grundig introduktion til arbejdet. Derudover tilbydes der supervision til afdelingsleder og medarbejdere.

Din faglige og personlige profil

Du har en socialfaglig uddannelse og du har erfaring i behandlingsarbejde med børn, unge og fa-milier i udsatte positioner og psykiske vanskeligheder. Du kan understøtte vanskelige opgaver med din høje faglighed indenfor området og yde sparring til dine medarbejdere. 

  • Pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund (Pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske) 
  • Ledelseserfaring, gerne en Diplom i ledelse men ikke et krav.
  • Gode relationelle kompetencer
  • Tydelig og anerkendende i din kommunikation

Derudover er det en fordel, at du har administrativt overblik og styr på vagtplaner, økonomi, op-gaver og aftaler, så der er ro og stabilitet i driften.

Om organisationen

Vi er specialiseret i at tilbyde terapeutisk udviklingsstøtte og undervisning til børn, unge og voks-ne. Vi driver i dag flere børne-ungehjem, dagbehandlingsskoler og bosteder. Derudover løser vi akutte anbringelsesopgaver og har forløb med familier til anbragte unge.

Behandlingen er rettet mod børn, unge og voksne med psykiatriske problemstillinger, med angst, depression og psykosociale udfordringer

Det er også unge med varierende diagnosebilleder, såsom skizofreni, bipolar lidelse, autismespek-trumforstyrrelser, emotionel ustabil personlighedsstruktur, selvskadende adfærd, OCD, angstpro-blematikker, Tourettes syndrom, PDA, tvangsprægede handlemønstre, ADHD og andre psykiske eller neurologiske problemstillinger.

Alt sammen i et tæt samarbejdet med en bred vifte af sjællandske kommuner.

Yderligere information: Du opfordres til at kontakte afdelingsleder for DMO HR Kristina Arlet på tlf.: 61317254 for yderligere spørgsmål til stillingen og til et uforpligtende møde inden en evt. ansøgning sendes via knappen "Ansøg dette job".


Se mere på vores ansøgersite: https://app.ofir.com/site/dmoDenne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ec28da34)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Den Miljøterapeutiske Organisation, Tornbrinken, 4450 Jyderup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6061474

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet