Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent pr. 1. januar 2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med i en stærk organisation, som både har et solidt fagligt fundament og har en super meningsfuld kerneopgave: 

Socialtilsyn Øst skal bidrage til at sikre kvalitet og udvikling i sociale tilbud og plejefamilier, så børn, unge og voksne understøttes i at udnytte deres potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv.

Vi søger en tilsynskonsulent  til tilbudsområdet, hvor vi fører tilsyn med sociale døgn- og behandlingstilbud for børn, unge og voksne. 

Socialtilsyn Øst godkender og fører driftsorienteret tilsyn med private og offentlige tilbud inden for det specialiserede socialområde – ca. 350 sociale tilbud og 1000 plejefamilier. Grundlaget for vores arbejde er tilsynsreformen udmøntet i lov om socialtilsyn. Socialtilsynene skal sikre, at tilsynet med de sociale tilbud bliver varetaget systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent.

Vi dækker det geografiske område Region Sjælland, undtagen Holbæk Kommune, samt Hjørring Kommune – i alt 17 kommuner.  Derudover har vi en særlig opgave omkring tilsyn med alle landets sikrede institutioner og delvist lukkede afdelinger/pladser for børn og unge samt en sikret institution for voksne domfældte udviklingshæmmede.

Forventninger til dig
Du har socialfaglig baggrund (socialrådgiver, socialpædagog, pædagog, socialformidler) eller anden relevant uddannelse. 

Tilsynserfaring, myndighedserfaring og erfaring inden for det specialiserede socialområde vil blive tillagt vægt. Der vil også blive lagt vægt på relevant videreuddannelse på diplom-, kandidat- eller masterniveau. 

Du er fagligt kompetent, er dialogorienteret og dedikeret i forhold til vores kerneopgave.
Samtidig er du indstillet på at indgå i løbende udvikling af praksis.

Du vil  i et tæt tværprofessionelt samarbejde have fokus på at analysere, vurdere og beskrive den faglige kvalitet i tilbud for borgere med særlige behov. Du skal som myndighedsperson uproblematisk kunne agere i et arbejdsfelt, hvor dialog, kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling går hånd i hånd i vores myndighedsopgave. 

Du har færdigheder i at vurdere kvaliteten i tilbuddet på baggrund af

  • Risikovurdering 
  • Viden om metoder og tilgange i forhold til forskellige målgrupper
  • Viden om ledelse og organisation i forhold til tilbuddenes drift
  • Viden om lovgrundlag for drift af sociale tilbud
  • Opmærksomhed på juridiske og økonomiske aspekter, f.eks. selskabsformer og budget

Udover at føre tilsyn med tilbuddene skal du behandle ansøgninger om væsentlige ændringer, vurdere tilbuddenes økonomiske drift og træffe afgørelser om f.eks. påbud og skærpet tilsyn i samarbejde med økonomiske og juridiske konsulenter.

Du skal kunne omsætte den tilsynsfaglige analyse i et klart og tydeligt skriftligt sprog i den tilsynsrapport, som tilsynsarbejdet altid munder ud i. Vi har udviklet metoder til at understøtte dette. 

Vi forventer, at du har en anerkendende og nysgerrig tilgang til dine omgivelser, både internt i organisationen og i kontakten med socialtilsynets mange samarbejdspartnere. 

Du skal kunne arbejde selvstændigt og være i stand til i vidt omfang at planlægge og tilrettelægge opgaverne selv.

Du får
En arbejdsplads med mulighed for at være en del af et spændende fagligt miljø, hvor vi løbende har fokus på udvikling af praksis i samarbejde med de 4 øvrige socialtilsyn og Social- og Boligstyrelsen. Vores arbejdsfællesskab er kendetegnet ved højt til loftet, høj faglighed og et tæt tværprofessionelt samarbejde – generelt en kultur præget af, at vi er sammen om opgaverne. 

Vi er en fleksibel arbejdsplads, hvor der er plads til alle og en høj grad af ansvar og selvtilrettelæggelse i arbejdsopgaverne. Der er flextid og gode muligheder for hjemmearbejdsdage med respekt for den faglige sparring og tilgængelighed for organisationens kolleger og ledelse.

Vi har hovedkontor i Jyderup, og en filial i Nykøbing Falster. Stillingen er fysisk placeret på vores hovedkontor i Jyderup, lige overfor Jyderup Station. 

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. 
Socialtilsyn Øst indhenter børne- og straffeattest forud for ansættelse.
Det er nødvendigt, at du har kørekort.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inge Sewerin, tlf. 7236 2992 eller tilsynskonsulenter Marianne Nielsen 7236 3021 eller Mette Elner 7236 2968.

Ansøgningsfrist den 8. november 2023 .

Ansættelsessamtaler afholdes 16. november 2023.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.socialtilsynost.dk


Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Holbæk Kommune, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5929568

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet