Bliv afdelingsleder i en miljøterapeutisk organisation med fokus på trivsel og udvikling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger DIG, der kan og vil sætte retning ud fra organisationens værdier og sikre at vores unikke tilbud opretholder høj faglighed og kvalitet.

Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder for den rette, mulighed for at præge og sætte retning på vores afdeling DMO Fensmark børn & unge. 

I vores værdigrundlag er nøgleordene anerkendelse, nærvær, trivsel og udvikling ikke blot ord – de er kernen i vores DNA. Vi tror på, at det er det nære samarbejde, anerkendelsen af de individuelle bidrag, en trivselsfyldt atmosfære og konstant mod og fokus på udvikling, der skaber en bæredygtig arbejdsplads.

DMO Fensmark er placeret i Holmegaard og er lige nu under forvandling idet de fysiske rammer bliver renoveret, så de er klar til at modtage børn og unge i dejlige lyse omgivelser. 

Målgruppe

DMO Fensmark modtager børn og unge i alderen 6-9 år & 10-17 år, der har brug for støtte og struktur i trygge rammer. Afdelingen har 14 pladser og fordeler sig på to etager, stuen og 1. sal.

Behandlingen er rettet mod børn, unge og voksne med psykiatriske problemstillinger, med angst, depression og psykosociale udfordringer.

Det er også unge med varierende diagnosebilleder, såsom skizofreni, bipolar lidelse, autismespektrumforstyrrelser, emotionel ustabil personlighedsstruktur, selvskadende adfærd, OCD, angstproblematikker, Tourettes syndrom, PDA, tvangsprægede handlemønstre, ADHD og andre psykiske eller neurologiske problemstillinger.

Den behandlingsmæssige tilgang er miljøterapeutisk, hvilket betyder, at det er miljøterapeuter, der skaber en relation til den enkelte, i en hverdag hvor rammerne er tydelige, forudsigelige og ensartede. Derudover arbejdes der mentaliseringsbaseret for at styrke barnet, den unge eller voksnes forståelse for sig selv, andre og sociale samspil. De fysiske rammer er helt nyistandsatte, med fokus på gode muligheder for at skabe en varm og hjemlig atmosfære.

Der tilbydes derudover forskellige behandlingsmæssige ydelser – herunder psykiater, NADA, sansemotorisk behandling, mentaliseringsbaserede øvelser og meget andet.

Læs mere om Den Miljøterapeutiske Organisation her:  https://dmo.dk/ 

Ansvar og opgaver

Du er ansvarlig for kontinuiteten i familiesamarbejdet og i samarbejdet med forvaltningerne. Herunder udarbejdelse af og opfølgning på barnets-/ den unges plan samt afholdelse af statusmøder, samarbejdsmøder, teammøder og medarbejdersamtaler.  

Du får stor indflydelse på planlægning af egne arbejdsopgaver og ansvar for overholdelse af deadlines. Hertil ansvar for koordinering, vagtplanlægning, digital journalisering og indberetninger.

Du får ansvar for afdelingens drift samt personaleledelse af ca. 15 faste medarbejdere plus vikarer. Hertil skal du bidrage til et positivt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du fokuserer på den enkelte medarbejders kompetencer, faglighed og trivsel samtidig med, at du har øje for fællesskabets styrker og udfordringer. Nærledelse er essentielt for dig og du forstår at prioritere opgaver og tid samtidig med at du har mange bolde i luften. Vi har teammøder hver 14. dag med supervision hver 5. uge, du er mødeleder af møderne og deltagende på fællessupervisionerne. 

Ledelsessamarbejde

Du indgår i et konstruktivt samarbejde med de øvrige afdelingsledere for at sikre en optimal drift af hele organisationen. Vi har et miljø, der vægter vidensdeling med udgangspunkt i anerkendelse af hinandens faglige kompetencer – i teamet og på tværs af organisationen. Ledelsesgruppen mødes flere gange månedligt.

Vi afholder to årlige interne lederseminarer, der fokuserer på at styrke vores interne ledelsessamarbejde og forbedre vores organisation. Disse seminarer giver vores ledelsesteam mulighed for at dykke ned i specifikke emner for vores kontekst, udveksle erfaringer og udvikle strategier for at sikre et højt fagligt niveau og udvikling for hele organisationen. 

Din nærmeste leder er vores chef for døgntilbud og du har øje for at bruge din leder til sparring og udviklende samtaler om behandlingsarbejdet, forældresamarbejde og andre opgaver, hvor det tætte samarbejde mellem jer er naturligt, at du orienterer dig og tager kontakt. 

Uddannelse og supervision

Vi tilbyder et internt uddannelsesforløb for alle nye medarbejdere og en grundig introduktion til arbejdet. Derudover tilbydes der supervision til afdelingsleder og medarbejdere.

Din faglige og personlige profil

Du har en socialfaglig uddannelse og du har erfaring i behandlingsarbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner og psykiske vanskeligheder. Du kan understøtte vanskelige opgaver med din høje faglighed indenfor området og yde sparring til dine medarbejdere. 

  • Pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund (Pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske) 
  • Ledelseserfaring, gerne en Diplom i ledelse men ikke et krav.
  • Gode relationelle kompetencer
  • Tydelig og anerkendende i din kommunikation

Derudover er det en fordel, at du har administrativt overblik og styr på vagtplaner, økonomi, opgaver og aftaler, så der er ro og stabilitet i driften.

Om organisationen

Vi er specialiseret i at tilbyde terapeutisk udviklingsstøtte og undervisning til børn, unge og voksne. Vi driver i dag flere børne-ungehjem, dagbehandlingsskoler og bosteder. Derudover løser vi akutte anbringelsesopgaver og har forløb med familier til anbragte unge. Alt sammen i et tæt samarbejdet med en bred vifte af sjællandske kommuner.

Yderligere information: Du opfordres til at kontakte afdelingsleder for DMO HR Kristina Arlet på tlf.: 61317254 for yderligere spørgsmål til stillingen og til et uforpligtende møde inden en evt. ansøgning sendes via knappen "Ansøg dette job"


Se mere på vores ansøgersite: https://app.ofir.com/site/dmoDenne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=48c8c7a1)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Den Miljøterapeutiske Organisation, Tornbrinken, 4450 Jyderup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6063001

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet