Kirkesanger ved Jyderup-Holmstrup Pastorat

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Menighedsrådene i Jyderup og Holmstrup kirker har et tæt samarbejde.  

Vi søger en kirkesanger, som:

  • Er villig til at synge nye og gamle salmer samt højskolesange
  • Beder indgangs- og udgangsbøn
  • Understøtter fællessangen og tilskynder kirkegængerne til at synge med
  • Har forståelse for det kirkelige liv (aftenarbejde kan forekomme)
  • Bidrager med gode ideer og udvikler kirken i samarbejde med præst, menighedsråd og øvrige medarbejdere
  • Er venlig og imødekommende overfor alle, der kommer i kirken
  • Har gode samarbejdsevner og er fleksibel. 

Vi tilbyder

  • Et godt arbejdsfællesskab og samarbejde med menighedsråd og øvrige ansatte.
  • Gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø.
  • Personalemøder med kirkens øvrige ansatte.

Stillingen har en årsnorm på 780 timer svarende til 15 timer om ugen fordelt i Jyderup og Holmstrup kirker. 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder (geografisk fleksibilitet). 

Ansættelse sker ved Jyderup Sogns Menighedsråd beliggende Elmevej 11, 4450 Jyderup 

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.266,40 kr. – 433.004,10 kr. (nutidskroner oktober 2023). Fikspunktet er 303.862,60 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). 
OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner) pr. år. 
Løn og tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Lønnen vil ved ansættelsen blive fastlagt efter uddannelse, kvalifikationer, omfang mm. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Organist Birgitte Krossing Hansen tlf. 2537 1409


Det kan oplyses, at der indhentes referencer, straffeattest og børneattest 

Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Jyderups Sogns fortrolige postkasse: 
7299fortrolig@sogn.dk mærket kirkesanger senest 5. november 2023 kl. 12.00

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (15-15 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Jyderup Menighedsråd, Elmevej, 4450 Jyderup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5929612

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet