Sikkerhedskoordinator søges til Kriminalforsorgen, Institution Nordvestsjælland

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at bidrage til sikkerheden for medarbejdere i Kriminalforsorgen i Institution Nordvestsjælland samt til styring og koordinering af sikkerhedsarbejdet på tværs af Kriminalforsorgen. Så har du nu mulighed for at blive sikkerhedskoordinator ved Institution Nordvestsjælland.

Kriminalforsorgen har besluttet at styrke sikkerhedsarbejdet på Kriminalforsorgens institutioner, hvorfor der flyttes ressourcer ud lokalt på de enkelte institutioner.

Vi søger derfor en sikkerhedskoordinator, som skal være med til at styre, prioritere og koordinere indsatserne inden for sikkerhedsområdet.

Dine opgaver

Arbejdsopgaverne er alsidige, og du vil både få faste ansvarsområder og ansvar for skiftende opgaver og projekter.

Du skal understøtte, at vores opgaveportefølje koordineres og kvalificeres, og at der er tempo på implementeringen. Dette medfører blandt andet følgende opgaver;

 • understøttelse af implementering af beslutninger, tiltag og faglige standarder, herunder koncernfælles og lokale mål samt oversættelse af disse, således at institutionsledelsen sikrer implementering af tiltag på baggrund heraf
 • controlling på institutionens datakvalitet vedr. fx sikkerhedsstandarder, visitationsstandarder, visitationsfund eller undvigelser mv. samt opfølgning på institutionens særlige sikkerhedshændelser
 • tovholder for teknisk sikkerhed, herunder medvirken til prioritering og håndtering af investeringer i sikkerhedsanlæg på institutionen
 • medvirken til at implementere relevante faglige strategier, herunder udvikling og fastholdelse af institutionens generelle sikkerhedsbevidsthed, planlægning, udførelse og opfølgning på daglige scenarietræninger, samt planlægge og bistå i afvikling af øvelser i institutionen, så der sikres vedligeholdelse af medarbejderes operationelle kompetencer
 • ansvarlig for at opdatere beredskabsplaner i institutionen
 • forberede, deltagelse i, opfølgning og bidrag til afrapportering af sikkerhedsinspektioner
 • udvikling/tilpasning af årshjul ift. sikkerhedstemaer med udgangspunkt i det aktuelle institutionsregime
 • bidrage til lokal opfølgning og læring i forbindelse med vold og trusler i institutionen
 • bidrage til høringssvar inden for eget fagområde
Hvem er du?

Du har en faglig relevant uddannelse, f.eks. fængselsbetjent, politibetjent eller relevant akademisk uddannelse. Du kan dit projektlederhåndværk, og du føler dig hjemme i en politisk styret organisation. Du trives med facilitering af større og mindre grupper i forbindelse med workshops, processer og møder inden for dine ansvarsområder.

Du er imødekommende og dygtig til at kommunikere, og du er opsøgende, lyttende og eksekverende. Du bidrager til og vægter det gode arbejdsmiljø og det gode kollegaskab højt. Du har øje for at opbygge gode relationer med vores interessenter, både interne og eksterne, og du trives i samspillet med dem.

Du er god til at have fokus på enkeltelementer samtidig med, at du kan bevare overblikket i større sammenhænge.

Vi tilbyder

 • Høj grad af frihed og fleksibilitet til at planlægge opgaveløsningen samt mulighed for ad hoc hjemmearbejde
 • En arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel
 • Et spændende stillingsindhold i en organisation, der løser en samfundskritisk opgave
 • Rig mulighed for personlig og faglig udvikling
Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til relevant gældende overenskomst, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Aflønning sker efter principperne i Ny Løn.

Såfremt du på nuværende tidspunkt er ansat i Kriminalforsorgen som tjenestemand, bevarer du din tjenestemandsansættelse. Lønindplacering sker da i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne om Ny Løn.

Som tjenestemandsansat er ansættelsesområdet Justitsministeriet med tilhørende institutioner.

Som overenskomstansat er ansættelsesområdet Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Institution Nordvestsjælland, Jyderup Fængsel, Søbæksparken 136, 4450 Jyderup. Din arbejdsplads vil primært være Jyderup Fængsel, men det forventes, at du jævnligt også er på institutionens øvrige matrikler.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Stillingen forventes besat 1. februar 2024 eller efter nærmere aftale.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Hvem er vi?

Institution Nordvestsjælland er en del af det kommende Kriminalforsorgsområde Øst og består af henholdsvis Jyderup Fængsel, med plads til 143 indsatte i alt, fordelt mellem arrest, åben og lukket enhed, Nykøbing Fængsel med 60 indsatte, Kalundborg arrest med 15 indsatte og Holbæk arrest med 23 indsatte.

Institution Nordvestsjælland har omkring 170 ansatte med mange forskellige faglige baggrunde som fængselsbetjente, sundhedsfagligt personale, socialrådgivere, værkmestre, lærere, administrative medarbejdere, gejstligt personale, m.fl.

Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og andre relevante bilag skal være modtaget senest den 1. januar 2024.

Vi forventer at holde samtaler i ansøgningsperioden og umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Per Skelvig på telefon 7255 8175 eller pr. mail: Per.Skelvig@krfo.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Mette Jacobsen, tlf. 7255 5586.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Jyderup Fængsel, Søbæksparken , 4450 Jyderup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5959369

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet