Tilsynskonsulent på det specialiserede socialområde søges til Socialtilsyn Øst

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du fagligt drive og engagement på det specialiserede socialområde, så er der nu mulighed for at blive en del af en stærk organisation, som har et solidt fagligt fundament og en super meningsfuld opgave. 

Socialtilsyn Øst godkender og fører driftsorienteret tilsyn med private og offentlige tilbud inden for det specialiserede socialområde, hvilket udgør ca. 350 sociale tilbud og 1000 plejefamilier. Grundlaget for vores arbejde er tilsynsreformen udmøntet i lov om socialtilsyn. Socialtilsynene skal sikre, at tilsynet med de sociale tilbud bliver varetaget systematisk, ensartet, uvildigt og faglig kompetent. 

Vores kerneopgave er at bidrage til at sikre kvalitet og udvikling i sociale tilbud og plejefamilier, så børn, unge og voksne understøttes i at udnytte deres potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af eget liv.

Vi dækker det geografiske område Region Sjælland, undtagen Holbæk Kommune, og Hjørring Kommune. Derudover har vi en særlig opgave omkring tilsyn med alle landets sikrede institutioner og delvist lukkede afdelinger/pladser for børn og unge samt en sikret institution for voksne domfældte udviklingshæmmede.

Som tilsynskonsulent skal du i et tæt tværprofessionelt samarbejde undersøge, analysere, vurdere og beskrive den faglige kvalitet i tilbud eller plejefamilier. Du skal som myndighedsperson uproblematisk kunne agere i et arbejdsfelt, hvor dialog, kontrol, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling går hånd i hånd i vores myndighedsopgave. 

Du skal have erfaring med at skriftliggøre dit arbejde, og med at arbejde undersøgende, nysgerrigt og systematisk med undersøgelse og observation. Tilsynskonsulentens hverdag og kalender er i høj grad selvtilrettelagt, og der er en velintegreret kultur og praksis med at arbejde hjemmefra.

Fælles for stillingerne i begge afdelinger gælder det, at du skal føre et risikobaseret tilsyn og derudover skal du også behandle ansøgninger om væsentlige ændringer. For at komme i betragtning til stillingerne skal du byde ind med en socialfaglig baggrund (socialrådgiver, socialpædagog, pædagog, socialformidler) eller anden relevant uddannelse. Du skal være fagligt kompetent, dialogorienteret og dedikeret i forhold til vores kerneopgave.

Tillige vil tilsynserfaring, myndighedserfaring og erfaring inden for det specialiserede socialområde blive tillagt vægt. Der vil også blive lagt vægt på eventuel relevant videreuddannelse på diplom-, kandidat- eller masterniveau. 

Hvis du specifikt ønsker at søge en stilling på tilbudsområdet, så skal du have:

 • Færdigheder i at vurdere kvaliteten i tilbuddet på baggrund af risikovurdering 
 • Viden om metoder og tilgange i forhold til forskellige målgrupper
 • Viden om magtanvendelser og regelsæt derom
 • Viden om ledelse og organisation i forhold til tilbuddenes drift
 • Viden om lovgrundlag for drift af sociale tilbud
 • Opmærksomhed på juridiske og økonomiske aspekter, f.eks. selskabsformer og budget
   

Hvis du specifikt ønsker at søge en stilling på plejefamilieområdet, så skal du have:

 • Viden om og gerne praksiserfaring med målgruppen plejefamilier
 • Viden om metoder og tilgange i socialt arbejde
 • Opmærksomhed og gerne viden om juridiske og økonomiske aspekter 
 • Du skal kunne omsætte din tilsynsfaglige analyse i et klart og tydeligt skriftligt sprog. At trives med skriftlighed er en nødvendighed

Socialtilsyn Øst tilbyder
En arbejdsplads med mulighed for at være en del af et spændende fagligt miljø, hvor vi løbende har fokus på udvikling af praksis i samarbejde med de 4 øvrige socialtilsyn og Social- og Boligstyrelsen. Vores arbejdsfællesskab er kendetegnet ved højt til loftet, høj faglighed og et tæt tværprofessionelt samarbejde – generelt en kultur præget af, at vi er sammen om opgaverne. 

Vi er en fleksibel arbejdsplads, hvor der er plads til alle og en høj grad af ansvar og selvtilrettelæggelse i arbejdsopgaverne. Der er flextid og gode muligheder for hjemmearbejdsdage med respekt for den faglige sparring og tilgængelighed for organisationens kollegaer og ledelse.

Stillingerne er placeret enten med udgangspunkt i vores hovedkontor i Jyderup, eller, i vores filial i Nykøbing Falster.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. 

Socialtilsyn Øst indhenter børne- og straffeattest forud for ansættelse. 

Det er nødvendigt, at du har kørekort.  

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder på plejefamilieområdet Johan Hornemann på tlf. 72363032 eller tilsynschef Rasmus Johnsen på tlf. 72363076.

Ansøgningsfristen er den 5. juni 2024. 

Ansættelsessamtaler afholdes den 11. juni 2024.
Samtalerne afholdes i Jyderup.

Tiltrædelse 1. august 2024.

I din ansøgning skal du huske at skrive, om du søger en stilling som tilsynskonsulent på plejefamilie- eller tilbudsområdet.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.socialtilsynost.dk

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Holbæk Kommune, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054176

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet